1. Log masuk ke dalam akaun kami di cloud.getslurp.com dan masukkan emel serta kata laluan diikuti klik butang Sign in.


2. Terus klik butang Menu/Item.

3. Klik butang Download Menu.4. Buka fail Menu/Item yang anda telah muat turun. Anda haruslah klik butang Enable Editing untuk kemaskini fail tersebut.5. Anda dikehendaki memilih kolum pertama dan klik butang Filter.


6. Kemudian, klik pada Drop-Down Icon dan pilih tag yang anda kehendaki.7. Sekarang, anda boleh menukar harga Menu/Item anda.


8. Kemudian, anda boleh teruskan kepada tag yang kedua dan klik butang OK.

 


9. Seterusnya, klik butang Save.


10. Buka semula cloud.getslurp.com > klik butang Upload Menu > pilih fail excel yang anda telah kemaskini > klik butang Upload.


11. Kemas kini Tetapan di SlurpCentral anda dan anda selesai!